♥ Followers ♥

Wednesday, February 5, 2014

4 HAL SEBELUM TIDUR :)

Rasulullah berpesan kepada Siti Aisyah ra.

“ Ya, Aisyah! Jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara yaitu :

1. Sebelum khatam al-Quran
2. Sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat
3. Sebelum para muslimin meridhai engkau
4. Sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah “


Bertanya Siti Aisyah :


“Ya Rasulullah ! bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika? “

Rasulallah tersenyum dan bersabda :

1. “Jika engkau akan tidur , membacalah surat al –Ikhlas tiga kali. Seakan-akan engkau telah meng-khatamkan Al-Quran" :

” Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Qul huallaahu ahad’ 
Allaah hussamad’
lam yalid walam yuulad’
walam yakul lahuu kufuwan ahad’ ( 3x ) “

2. "Membacalah shalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberimu syafaat di hari kiamat" :


“ Bismillaahirrahmaanirrrahiim, Allaahumma shallii ‘alaa saiyyidina Muhammad wa’alaa aalii saiyyidina Muhammad ( 3x ) “

3. “Beristighfarlah untuk para mukminin, maka mereka akan meridhai engkau" :

“ Astaghfirullaah hal 'adziim al lazhii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wa atuubu ilaih ( 3x )"

4. Dan perbanyaklah bertasbih, bertahmid , bertahlil dan bertakbir, maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah" :

“ Bismillaahirrahmaanirrahiim, Subhanallaah Walhamdulillaah Walaa ilaaha illallaah hu wallah hu akbar
( 3x )"

Sampaikanlah kepada orang lain,
maka ini akan menjadi Shadaqah Jariah pada setiap orang yang anda kirimkan pesan ini, dan apabila kemudian dia mengamalkannya, maka kamu juga akan ikut mendapat pahalanya sampai hari kiamat.... آمِيّنْ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...